Domů / Zaměření / Práva životního prostředí

Právo životního prostředí

VKP se také zabývá poskytováním právních služeb v segmentu práva životního prostředí, zejména v oblasti vodního a lesního hospodářství a ochrany přírody a krajiny.

Bohaté zkušenosti má kancelář z privatizace vodovodů a kanalizací a souvisejících a navazujících vztahů s obcemi a jinými veřejnoprávními subjekty. Poskytujeme právní služby i s využitím znalostí komunitárního práva.