Domů / Zaměření / Finanční právo, právo cenných papírů, kapitálového trhu a kolektivního investování

Finanční právo, právo cenných papírů, kapitálového trhu a kolektivního investování

VKP se zejména v poslední době stále více věnuje i daňovým otázkám, a to z vnitrostátního i mezinárodního pohledu. V této souvislosti kancelář v kooperaci s řadou daňových poradců a dalších finančních autorit poskytuje klientům poradenství s cílem vytvoření a udržování daňově co nejvýhodnějších struktur a řešení, jakož i zastoupení v řízeních před finančními úřady a dalšími správními úřady, a také před soudy v případně navazujícím správním soudnictví.

VKP se dále zabývá právem cenných papírů, a to zejména akcií, zatímních listů, dluhopisů, směnek vlastních i cizích a problematikou kapitálového trhu v nejširším slova smyslu. VKP dále zastupuje v řízeních před Českou národní bankou. VKP také zpracovává právní rozbory řešící příslušnou problematiku. V případě potřeby zajišťuje VKP i emise cenných papírů.

Tým VKP má zkušenosti i s bankovním právem a investičními společnostmi a fondy. V současné době naše advokátní kancelář ve spolupráci s externími poradci pracuje na využití struktury fondu kvalifikovaných investorů, popř. nemovitostního fondu, pro snížení daňové zátěže klientů.