Domů / Zaměření / Korporátní právo

Korporátní právo

Právo obchodních společností patří mezi nejdůležitější odvětví, v nichž VKP poskytuje své služby. Kancelář ve spolupráci s řadou notářů a finančních poradců zakládá obchodní společnosti, zastupuje v rejstříkovém řízení, organizuje valné hromady, zajišťuje aktualizaci korporátních dokumentů a provádí due diligence obchodních společností.

VKP sama i prostřednictvím svých partnerů poskytuje také důvěrnické služby, včetně působení ve statutárních a kontrolních orgánech právnických osob. Kancelář je schopna navrhnout a realizovat nejvhodnější strukturální řešení obchodních případů klientů s využitím znalostí českých daňových předpisů i mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. VKP zpracovává právní analýzy obchodních společností a všech korporátních právních aspektů. Zvlášť velké zkušenosti má VKP s akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným.

VKP také řeší spory mezi akcionáři a mezi vlastníky obchodních podílů, navrhuje a realizuje smírná řešení a v případě potřeby zastupuje v soudním nebo rozhodčím řízení. VKP dále zabezpečuje komplexní právní služby v oblasti fúzí, rozdělení, změny právních forem, převodů a nájmů podniků, zvyšování a snižování základního kapitálu a také při akvizicích společností.

Ve spolupráci s účetními a daňovými poradci a auditory poskytuje VKP klientům služby v nejširším rozsahu, zahrnujíc v to i daňové registrace, vedení účetnictví, zastupování v daňovém řízení a hlášení vzniku a změn zahraničních investic České národní bance. Klientům je VKP schopna nabídnout i řadu již založených společností, sídlo a sekretářské služby včetně přijímání a odesílání písemností.