Domů / Zaměření / Konkurz a vyrovnání, insolvence

Konkurz a vyrovnání, insolvence

Advokátní kancelář řeší i právní otázky konkurzu a vyrovnání a zastupuje v této souvislosti správce konkurzních podstat, vyrovnací správce, dlužníky i věřitele.

VKP je schopna navrhnout a realizovat také ozdravné procesy zadlužených a zatížených společností a pomáhá jim v opětovném vstupu do obchodní činnosti. VKP poskytuje právní služby v plném rozsahu i podle nového insolvenčního zákona.