Domů / Zaměření / Občanskoprávní a obchodněprávní oblast

Občanskoprávní a obchodněprávní oblast

V obecné občanskoprávní oblasti zajišťuje VKP nad rámec výše uvedeného i služby ve věcech ochrany osobnosti, odpovědnosti za škodu a za vady a za bezdůvodné obohacení, jakož i právní pomoc při zajišťování, vymáhání a převádění pohledávek.

Tým VKP je schopen poradit a pomoci i v záležitostech dědění, včetně zastupování v dědickém řízení. Samozřejmostí je vypracovávání a připomínkování všech typů smluv, jakož i nepojmenovaných smluv, a to v občanskoprávní i obchodněprávní oblasti.

Právní agenda VKP zahrnuje i otázky společného jmění manželů a pro klienty  z jiných obchodních případů je VKP schopna a ochotna zajistit právní služby a zastoupení i v případech rozvodových řízení a péče o děti.