Mgr. Svatopluk ŠPLECHTNA

 

mgr svatopluk splechtna

 

e-mail: svata.splechtna@akvkp.cz

 

Mgr. Svatopluk Šplechtna je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studia v roce 1993 prošel univerzální praxí, kterou později zaměřil na obchodní, občanské a autorské právo a na zastupování klientů ve sporných řízeních před soudy. Od roku 1997 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

V advokátní kanceláři Váňa, Kapalín & Partneři působí od samého počátku.

V rámci procesního práva se Mgr. Svatopluk Šplechtna specializuje i na arbitrážní řízení před rozhodčím soudem a rozhodci ad hoc. Tyto zkušenosti následně využívá při tvorbě smluvní agendy a při koncepci závazkových vztahů. V oblasti občanského práva se zaměřil zejména na právní vztahy týkající se nemovitostí a v oblasti obchodního práva na poměry obchodních společností. Ve sféře autorských práv absolvoval několik sporných řízení zaměřených na ochranu těchto práv vztahujících se k nemovitostem. V advokátní kanceláři Váňa, Kapalín & Partneři poskytuje klientům i právní služby v oblasti rodinného práva. Mgr. Svatopluk Šplechtna hovoří česky a anglicky a má pasivní znalosti němčiny a ruštiny.

Od roku 2005 se stal druhým vedoucím partnerem VKP a podílí se na její správě a řízení spolu s Mgr. Kapalínem.