Mgr. Ondřej RIPEL

 

mgr ondrej ripel

 

e-mail: ondrej.ripel@akvkp.cz

 

Mgr. Ondřej Ripel je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od složení advokátních zkoušek působí ve VKP jako společník kanceláře.

Ve VKP se zabývá zejména korporátními záležitostmi, právními vztahy k nemovitostem, právními prověrkami společností a nemovitostí, smluvní agendou, operacemi s pohledávkami a cennými papíry, finančním právem a zastupováním v občanskoprávním, rozhodčím a trestním řízení. Kromě českého jazyka pracuje i v jazyce anglickém, je držitelem certifikátu ILEC - International Legal English, a má pasivní znalost německého a ruského jazyka.