JUDr. Zbyněk ZACHA

 

judr zbynek zacha

 

e-mail: zbynek.zacha@akvkp.cz

 

JUDr. Zbyněk Zacha je partnerem advokátní kanceláře Váňa, Kapalín & Partneři od roku 2007. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 2004. Následně pak na stejné fakultě v roce 2005 úspěšně obhájil svou rigorózní práci na téma Právní problematika daní z nabytí a převodu majetku a získal titul JUDr.

Ve VKP pracoval na pozici advokátního koncipienta od roku 2005, když předtím již od roku 2002 získával zkušenosti v rámci realitní skupiny BONUS Group, kde působil ve vedení právního oddělení a jako vedoucí oddělení veřejných dražeb a správy nemovitostí. V roce 2007 složil advokátní zkoušku a následně se stal členem České advokátní komory. V roce 2008 se jako odborník na soukromé právo podílel také na činnosti expertní skupiny ustavené Ministerstvem spravedlnosti České republiky v rámci přípravy nového občanského zákoníku.

Ve VKP se zabývá zejména korporátními záležitostmi, právními vztahy k nemovitostem, právními prověrkami společností a nemovitostí, smluvní agendou, operacemi s pohledávkami a cennými papíry, úpadkovým právem, finančním právem, zabezpečením investic a zastupováním v občanskoprávním a rozhodčím řízení. Pracuje rovnocenně v češtině a angličtině. Svou výjimečnou erudicí a pracovitostí výborně zapadl do kolektivu VKP.