Domů / Náš tým / Další právníci VKP / Mgr. Jan KOMÁREK

Mgr. Jan KOMÁREK

 

mgr jan komarek

 

e-mail: jan.komarek@akvkp.cz

 

JUDr. Jaroslav Komárek byl velice zkušeným advokátem zabývajícím se zejména zastupováním v občanskoprávním a trestním řízení a od samotného vzniku Sdružení VKP s ním úzce spolupracoval. Právnickou fakultu dokončil v roce 1951. Poté působil jako soudce okresního soudu v civilní oblasti, od roku 1975 ve funkci předsedy Okresního soudu v Chebu. Do advokacie vstoupil v roce 1993.

Nad rámec běžného výkonu právní praxe se vždy specializoval na otázky pracovního práva a problémy spojené s nemovitostmi. Vzhledem k aktivní znalosti německého, anglického a ruského jazyka je často zván k jednání se zahraničními partnery. V současné době působí pro naši kancelář jako poradce při řešení rozdílnosti právních úprav České republiky a ostatních zemí Evropské unie právě v uvedených oblastech a dále v problematice opatrovnické, kde je zapotřebí řešit střet několika právních řádů s mezinárodním prvkem.V německém jazyce nadále pracuje jako soudní tlumočník zapsaný v seznamu tlumočníků České republiky.

Jeho syn Mgr. Jan Komárek pokračuje v jeho šlépějích. Do advokacie nastoupil v roce 1996 po ukončení studia na právnické fakultě. Těžiště jeho činnosti spočívá v právním zabezpečení obchodů s nemovitostmi, v servisu realitním kancelářím, jakož i při developerské činnosti. K jeho specializaci patří mimo civilní oblasti také právo rodinné a otázky dědictví.

Často se zabývá kauzami spojenými s dopravní agendou a problémy legislativy vztahující se k motorismu, který je zároveň jeho koníčkem. K jeho nejběžnější praxi patří zastupování v občanskoprávních sporech a obhajoba v trestním řízení. V neposlední řadě se zabývá právní problematikou pojištění, pojistných smluv a otázkami odpovědnosti s tím spojenými. V rámci právní praxe může komunikovat také v jazyce německém a ruském.