Mgr. Libor KAPALÍN

 

mgr libor kapalin

 

e-mail: libor.kapalin@akvkp.cz

 

Mgr. Libor Kapalín je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Váňa, Kapalín & Partneři a nyní i jejím managing partnerem. Studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil s vyznamenáním v roce 1997. Ihned poté nastoupil do advokacie a pracoval v advokátních kancelářích JUDr. Věslav Nemeth & Partner, Gerloch, Nemeth & Partneři a od roku 2000 Váňa, Pergl & Partneři. V roce 2001 složil rovněž s vyznamenáním advokátní zkoušku a následně se stal členem České advokátní komory.

Mgr. Libor Kapalín má bohaté zkušenosti v řadě právních odvětví, zejména v oblasti práva obchodních společností, obligačního práva, bankovního práva, operací s pohledávkami, cenných papírů, konkurzu a vyrovnání, insolvence, práv k nemovitostem, finančního práva a trestního práva. V minulosti se významnou měrou podílel na projektech ozdravění českých a slovenských bank a jiných finančních institucí. Mgr. Libor Kapalín působil a působí ve statutárních orgánech řady obchodních společností, a získal tak znalosti spojené s jejich efektivní správou a řízením.

V rámci své činnosti se Mgr. Libor Kapalín zabývá zejména korporátním právem, daňovými otázkami, akvizicemi firem i jednotlivých majetkových hodnot, transakcemi s pohledávkami, převody nemovitostí, developmentem územních celků a významnějšími trestněprávními kauzami. Spolu s JUDr. Milanem Váňou se podílel na řízení VKP. Po úmrtí bývalého senior partnera se stal managing partnerem VKP, řídí její činnost po stránce finanční, získávání nových klientů a udržování vztahů se stávajícími a zastupuje VKP navenek. Stojí také často v čele pracovních týmů VKP řešících jednotlivé významnější kauzy.

Mgr. Libor Kapalín poskytuje právní služby rovnocenně v češtině i angličtině. V roce 1997 složil zkoušku z angličtiny „Cetificate of Proficiency in English“ organizovanou University of Cambridge. Dále hovoří italsky.