JUDr. Milan VÁŇA (+ 2005)

 

judr milan vana

 

JUDr. Milan Váňa byl senior partnerem a současně jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře Váňa, Kapalín & Partneři, zaměřoval se na její řízení, rozvoj, zásadní strategická a právně-obchodní rozhodnutí stejně jako na zastoupení VKP před mezinárodní a klíčovou tuzemskou klientelou, osobně řídil rozhodující právní případy uskutečňované VKP.

Po ukončení studií na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval v mezinárodní nevládní organizaci OSN se sídlem v Praze, kde se specializoval na problematiku práv autorských. V roce 1990 založil soukromou firmu KONTRAKT, poradenskou kancelář pro oblast právních vztahů k nemovitostem, poradenství v oblasti obchodu a obchodního managementu. V srpnu 1991 se stal členem České advokátní komory a zahájil vlastní advokátní praxi kanceláře Váňa & Associates, zaměřenou na zahraniční i domácí klientelu investující do nemovitostí v Praze i v celé České republice. V následujících letech působil postupně jako zakládající partner právních kanceláří Váňa, Oršula & Partneři a také jako senior partner Váňa, Pergl & Partneři. Svůj tým specializoval zejména na právní pomoc a zastupování klientů při složitých realitních transakcích velkého rozsahu, korporátní a majetková práva, práva autorská a práva k duševnímu vlastnictví, řešení složitých restitučních případů, majetkoprávních sporů vůbec a řešení sporů mezi společníky a akcionáři obchodních společností a dále také na související právní a daňové otázky.

JUDr. Váňa byl spoluautorem publikace The Legal Handbook for Real Estate Development in the Czech Republic /Právní průvodce rozvojem nemovitostí v ČR/. Kromě své mateřštiny hovořil plynně anglicky, dále také německy a rusky. V oboru práv k nemovitostem byl uznávanou autoritou mezi českou i zahraniční klientelou a právní veřejností.

Jeho úmrtí v květnu 2005 bylo pro VKP velkou ztrátou. Jeho jméno však zůstalo v názvu kanceláře, která částečně navazuje na jeho odkaz, i když se stále více ubírá směrem určovaným managing partnerem Mgr. Kapalínem a druhým vedoucím partnerem Mgr. Šplechtnou.