Domů / Náš tým / Další právníci VKP / Mgr. Jana MAJRICHOVÁ, LL.M.

Mgr. Jana MAJRICHOVÁ, LL.M.

 

mrg jana majrichova

 

e-mail: jana.majrichova@akvkp.cz

 

Mgr. Jana Majrichová, LL.M. je členem týmu VKP od roku 2003, práci v advokacii se věnuje od dokončení právnického studia v roce 2006. Zabývá se zejména korporátním právem, due diligence nemovitostí a nemovitostní agendou, civilním a trestním řízením a zastupováním v občanskoprávních sporech.

Dříve působila jako vedoucí právního oddělení přednosty okresního úřadu, a proto se velmi dobře orientuje ve vztazích veřejné správy, krajském a obecním zřízení a související problematice. Ve svém volném čase se věnuje mimo jiné i charitativním otázkám, zejména dobrovolné práci v Českém červeném kříži, jehož je viceprezidentkou.

Dále se věnuje řízení činnosti Nadačního fondu GRANT. Kromě českého jazyka pracuje i v jazyce anglickém a má pasivní znalost ruského jazyka.