Domů / seminar

Semináře

Odborný seminář ke změně zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, zaměřený na změny účinné od 1. 2. 2015

 

Termíny konání:         3. 12. 2014, 10. 12. 2014     (9:00-16:00 hod)

Místo konání:             Václavské náměstí 11, Praha 1, OTIDEA a.s., Budova DAREX (7. patro)

Cena:                             2.662,- Kč / osoba (cena včetně 21% DPH)

                                  

Program:

·         Hlavní změny – obecně

·         Kompetence jednotlivých úřadů (Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví)

·         Změny národních bezpečnostních programů

  Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví české republiky před protiprávními činy

  Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky

  Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky

·         Povinnosti subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy

  Bezpečnostní programy

  Oznamovací povinnosti

·         Vnitřní systémy řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

  Odpovědnost

  Osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality – kvalifikace, povinnosti

·         Ověření spolehlivosti fyzické osoby

  Postupy v podání žádosti

  Posuzování bezúhonnosti a důvěryhodnosti osob

·         Přestupky a sankce

·         Diskuze

 

Součástí semináře jsou písemné materiály, které obdrží každý účastník u registrace.

 

Obecnou částí zákona a změn v něm Vás provede Mgr. Jana Majrichová LL.M. z advokátní kanceláře Váňa, Kapalín & Partneři. Pozvání přijala Ing. Jana Podolková z oddělení ochrany civilního letectví Ministerstva dopravy ČR, která Vás provede odbornou částí a bude odpovídat i na Vaše dotazy.

 

 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši účast.

 

 

Online přihláška zde...

 

Obchodní podmínky zde...

 

 


Zvětšit mapu