Domů / Profil

PROFIL

Váňa, Kapalín & Partneři (VKP) je moderní advokátní kanceláří s místní i mezinárodní klientelou navazující na působení managing partnera VKP Libora Kapalína, který svoji odbornost budoval v advokátních kancelářích JUDr. Věslav Nemeth & Partner a Gerloch, Nemeth & Partneři a v roce 2000 své kroky spojil s Milanem Váňou nejprve v rámci kanceláře Váňa, Pergl & Partneři a od roku 2003 již jako zakládající partner VKP. V posledně jmenovaných právních kancelářích s ním jako klíčový partner spolupracoval i Svatopluk Šplechtna, advokát s bohatými zkušenostmi zejména v oblasti práva nemovitostí a obchodních společností, které postupně nabýval od roku 1993 v advokátních kancelářích JUDr. Václava Hlavína, Váňa, Pergl & Partneři a Váňa, Kapalín & Partneři.

VKP také navazuje na odkaz bývalého senior partnera firmy, pana Milana Váni, který počínaje rokem 1991 postupně založil a rozvíjel právní kanceláře Váňa & Associates, Váňa, Oršula & Partneři, Váňa, Pergl & Partneři a naposledy Váňa, Kapalín & Partneři. Po náhlé smrti Milana Váni v roce 2005  se Libor Kapalín a Svatopluk Šplechtna spolu s dalšími partnery VKP dohodli na pokračování v nastoupené cestě pod stejným názvem. Od té doby VKP opět udělala velký kus práce a zdárně se rozšiřuje a rozvíjí.

Váňa, Kapalín & Partneři v sobě spojuje dlouholeté odborné i praktické poznatky, seriózní pověst, stoprocentní spolehlivost a vynikající výsledky ve složitých korporátních, nemovitostních a jiných majetkoprávních transakcích, získané a dosažené v uplynulých letech transformace českého právního a ekonomického prostředí na straně jedné a s progresivní, energickou a široce odborně fundovanou praxí nových partnerů VKP na straně druhé.

Svou odbornou pomoc a podporu poskytuje VKP svým klientům nejen v čistě právní rovině, ale přispívá svými zkušenostmi, taktickými a vyjednávacími schopnostmi, profesionalitou a široce založenými kontakty i ke zdárnému průběhu jednotlivých obchodních transakcí, vyhodnocování a dosahování obchodních cílů klientů. Partneři VKP dále spolupůsobí i v oblasti řízení, správy a kontroly projektů, organizace a managementu. S ohledem na mnohaletou pověst špičkové profesionality a spolehlivosti působí zejména vedoucí partneři VKP v pozicích důvěrníků složitých majetkových transakcí, výkonu úschov, držení a správy majetku klientů a jejich obchodních partnerů. Vedoucí partneři VKP jsou v odborné i klientské veřejnosti známí svou schopností právní a obchodní diplomacie, v minulosti přispěli ke smírnému vyřešení a uspořádání řady sporných a konfliktních případů, které by soudní cestou mohly jen těžko dospět k všestranně přijatelnému a prospěšnému výsledku. Partneři VKP zastupovali ve své dosavadní praxi v právních případech v hodnotě řádově desítek miliard Kč.

Kancelář je založena na hlubokých znalostech českého právního a podnikatelského prostředí s širokou sítí odborných i politických vztahů. Díky svým jazykovým znalostem, mezinárodnímu nadhledu a povědomí, zkušenostem a kontaktům je VKP schopna zabezpečit pro klienty poskytování právní a jiné odborné pomoci, expertních služeb a zastoupení v evropském a širším kontextu na nejvyšší úrovni. V této souvislosti doplňujeme, že VKP uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci s advokátní kanceláří CRASTOLLA LAW FIRM se sídlem v Římě a kooperuje s řadou dalších právních a poradenských firem z nejrůznějších evropských (italských, švýcarských, britských, francouzských, polských, rakouských a německých), asijských, severo a jihoamerických zemí.

V rámci hlavních oborů své činnosti VKP v zájmu svých klientů spolupracuje s předními českými architekty, projektanty, stavebními společnostmi, historiky, auditory a daňovými poradci, soudními znalci a znaleckými ústavy, finančními, bankovními a burzovními experty. Běžnou součástí služeb nabízených VKP jsou i právní, účetní a daňové audity obchodních společností a podnikatelů, právní audity nemovitého majetku včetně ověřování pravdivosti a úplnosti obchodních a ekonomických informací podstatných pro komplexní hájení zájmů jejích klientů.

Advokátní kancelář Váňa, Kapalín & Partneři uzavřela pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním do výše 20 milionů Kč v jednotlivém případě.

VKP se rozhodujícím způsobem podílí na činnosti Nadačního fondu GRANT, mezi jehož úkoly patří i pořádání kurzů a školení o právních otázkách, zajišťování financování bezplatné právní pomoci a právní pomoci za sníženou odměnu, pomoc obětem trestné činnosti a resocializace pachatelů trestných činů.