Domů / Obchodni podminky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k semináři ke změně zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

 

  • Závaznou přihlášku na seminář zašlete nejpozději 4 pracovní dny před datem konání semináře.
  • Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím těchto webových stránek, nebo e-mailem (jana.majrichova@akvkp.cz), případně se lze přihlásit jinou písemnou formou, obsahující požadované údaje.
  • Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
  • Při neúčasti účastníka (případně náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.
  • Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) s přiděleným variabilním symbolem.
  • Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet.
  • V mimořádných případech (nutno dohodnout předem) lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.
  • Cena semináře zahrnuje drobné občerstvení – káva/čaj/voda.
  • Registrace účastníků na semináři je od 8.30 hodin do 9.00 hodin
  • O případných změnách budou účastníci vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informováni.